6 months into the new MCF

Official MCF visit to MOE to meet up with Pengarah – En Zainal Abas, Bahagian Sukan, Kokurikulum dan Kesenian, Kementerian Pendidikan Malaysia, at Putrajaya